Literature (Bellets-lettres) and rhetoric
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
1 A Sanskrit Reader Text and Vocabulary and Notes Buku Harvard University Press 890
2 Astirin Mbalela Buku Bidang Studi Jawa, Lembaga Studi ASIA 813
3 Contes Arabes Modernes Buku Maisonneove 892-7
4 Harga sebuah apel ; sebuah novel politik pembangunan dunia ketiga Buku Pustaka Utama Grafiti 813
5 Kidung Sundayana (kidung Sunda C): voor schoolgebruik uitgegeven, en voorzien van aanteekeningen, een woordenlijstje en een inleiding tot de studie van het oud-Javaansch Buku Drukkerij 'De Bliksem" 899.221
6 Komposisi: Sebuah pengantar kemahiran bahasas, cet. 10 Buku Nusa Indah 808.025
7 Mantri Djero: Babon basa Soenda Buku Balai Poestaka 899.221 359
8 Pakem Padalangan Ringgit Poerwa Lampahan Rabinipun R... Buku Indonesische Drukkerij ing 899.222.2
9 Poemes Soundanais: anthologie bilingue Buku Pustaka Jaya 808.81
10 Rangsang Tuban: Novel para priyayi Jawi ingkang ngemot piwucal, patuladan lan kautaman Buku Pura Pustaka 808.83
11 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 1 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
12 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 2 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
13 Serat Poestaka Sandi Kawedhar, Djilid 1 (medharaken sasandining tjaritos ingkang kawrat wontening serat Babad Madjapait, karanganipun ingkang Sinandi ing Pradja dalem, Ngajogjakarta Hadiningrat Buku Typ Marsch Solo 818
14 Serat Poestaka Sandi Kawedhar, Djilid 4 (medharaken kagoengan ndalem gangsa Kangdjeng Kijahi Keboganggang toewin Kodhok Ngorek, karanganipun ingkang Sinandi ing Pradja dalem, Ngajogjakarta Hadiningra Buku Typ Marsch Solo 818
15 Serat Warna Sari Djawi Buku Boekhandel Visser & Co. 899.221 359

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia