Literature (Bellets-lettres) and rhetoric

Informasi Detail

Call Number : 818 s I - 1
Judul : Serat Poestaka Sandi Kawedhar, Djilid 1 (medharaken sasandining tjaritos ingkang kawrat wontening serat Babad Madjapait, karanganipun ingkang Sinandi ing Pradja dalem, Ngajogjakarta Hadiningrat
Judul Asli :
Judul Seri :

Pengarang :
Subyek : 1.SANDI KAWEDAR

Abstrak :

Lokasi : Perpustakaan Pusat UII
Jenis : Buku
DDC : 818

Penerbit : Typ Marsch Solo
Tahun Terbit : 1912

ISBN / ISSN : /
Jumlah Eksemplar : 1
Jumlah Tersedia : 1
Jumlah Ditempat : 1

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia