Literature (Bellets-lettres) and rhetoric
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
16 Huize Sonnevanck Buku Uitgeverij Waltman 839.3
17 Kidung Wengi Gunung Gamping Buku Balai Pustaka 899.3
18 Na'-kana' ko'ong kampa edalem alas Buku Balai Pustaka 813
19 Poesias de Rizal Buku Bureau of Printing 899.211
20 Rerasan Owah Gingsiring Jaman Buku Universitas Sanata Dharma 899.222
21 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 10 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
22 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 11 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
23 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 12 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
24 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 3 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
25 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 4 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
26 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 5 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
27 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 6 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
28 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 7 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
29 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 8 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222
30 Serat Centhini (Suluk Tambangraras), Jilid 9 Buku Yayasan Centhini Yogyakarta 899.222

[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia