Religion
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
91 Adat en Islamietetische Plichtenleer in Indonesia Buku N.V. uitgeverij W.Van Hoeve 2X0
92 Cristelijke Encyclopaedie Voor Het nederlandsche Volk Buku J.H. Kok Te Kampen 230. 339 3
93 De Betkenis Van Het Mohammedaanse Recht in Het Heddendaagse Egypte Buku Martinus Nijhoff 2X4.009 32
94 De Bhagawatgita Buku Kluwer 294
95 De Bijbel, de Koran en de Veda's. eerste deel Buku J. J. Weeveringh 291
96 De Heilige Qor'aan: met Nederlandse vertaling Buku The Oriental & Religious Publishing Corporation 2X1.2
97 De Katholieke Encyclopaedie, Deel 12 Buku N.V. Uitgeversmij Joost V.D. Vondel 230.3
98 Geschiedenis Het Roomsch-Katholicisme; tot op het concilie van trente, tweede deel Buku PEARSON LONGMAN 248
99 Gods Laatste Boodschap: de universele godsdientst Buku Uitgave "Soemberilmoe" 2X0
100 Het Christus-Mysterie: een onderzoek Naar Den Oorsprong en de Esoterische Beteekenis Van ... Buku J. Ploegsma 232
101 Islamische Geisteswelt Buku Holle Verlag 2X9.872
102 Joodsche Riten En Symbolen Buku W. J. Thieme & Cie 296
103 Mythologie der Grieken en Romeinen Buku Boekhandel en Drukkerij 291
104 Verhalen Uit De Kerkgeschiedenis Buku D.Mijs 270
105 Zevwntiende-eeuwsche Beoefenaars van het Arabisch in Nederland Buku Kemink en Zoon 2X3.95

[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia