Religion
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
91 De Bijbel, de Koran en de Veda's. eerste deel Buku J. J. Weeveringh 291
92 De Bronnen van het Christendom Buku Ahmadijah Beweging Indonesia 230
93 De Heilige Qor'aan: met Nederlandse vertaling Buku The Oriental & Religious Publishing Corporation 2X1.2
94 De Katholieke Encyclopaedie, Deel 12 Buku N.V. Uitgeversmij Joost V.D. Vondel 230.3
95 De Mihammedaansche Wet En Het Geestesleven Der Indonesische Mohammedanen Buku G. KOLFF & CO 2X4.99
96 De Voornaamste Godsdiensten Het Islamisme Buku A.C. Kruseman 2X9
97 De wereld en die daarin wonen: beknopt leerboek der aardrijkskunde voor christelijke gymnasia, hoogere burgerscholen Buku BIJ. J. B. Wolters Uitgesers 230.071 1
98 Der Heilige Qur'an Buku Oriental and Religius 2X1.221
99 Encyclopedie Van Het Christendom: protestants deel met medewerking van aud-katholieken Buku Elsevier 220.03
100 Geschiedenis Het Roomsch-Katholicisme; tot op het concilie van trente, tweede deel Buku PEARSON LONGMAN 248
101 Gods Laatste Boodschap: de universele godsdientst Buku Uitgave "Soemberilmoe" 2X0
102 Islam & Politiek, Islam & Staat in Indonesia Buku Siliwangi 2X6.2
103 Joodsche Riten En Symbolen Buku W. J. Thieme & Cie 296
104 Verspreide Geschriften Buku Philipp Reclam Jun 2X0.953 054
105 Zevwntiende-eeuwsche Beoefenaars van het Arabisch in Nederland Buku Kemink en Zoon 2X3.95

[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia