Philosophy, paranormal phenomena, psychology
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
91 Ad Dzakirah Buku Maktabah Jarir 153.1
92 Al- Khillul Ibdai Lil Muskilati Bainal Walyu wal Aslubu Buku Maktabah at-Tabi'in 150
93 Al- Kiyas wa al-Ikhtibar an-Nafsiah Buku Dar al Fikr Al Arabi 150
94 Fushul Fi Tafkir Maudi'i Buku Dar al Kalam 160.01
95 Idaratul Ijtimaiyah Buku Darut Tauzi' 153.8
96 Ilmu An Nafs Al Ahshai Wa Qiyas Al Aqli Al Basyari Buku Daar Al Ma'arif 150
97 Ilmu An Nafsi Al Haraki Buku Daar Ibda' Ats Tsaqafi 150
98 Ilmu an-Nafsi al Bayyii Buku Tanpa Penerbit 150
99 Ilmu an-Nafsi al-Ilajiy Buku Darul Kutub 150
100 Ilmu an-Nafsi al-Qardi Buku Dar Al-Arabiyah Lil Ulum 150.1
101 Isyura Khitwah Lin Najah Buku Baitu al-Afkar ad-Dauliyah 153.202
102 La Arqa Ba'da al-Yaum Buku Maktabah Obekan 158.1
103 Quwwatut Tahakkumu fid-Dzati Buku Munassatut Maarif 152.1
104 Tarikh Al Falsafati Al Yunaniyyati Buku Lajnatu At Ta'lif Wa At Tarjamah 182
105 Taudzhiful Mutamayyizina Buku Baitu al-Afkar ad-Dauliyah 153.8

[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia