Philosophy, paranormal phenomena, psychology
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
76 Al-Khillul Ibdai Lil Muskilati Bainal Walyu wal Aslubu Buku Maktabah at-Tabi'in 150
77 Al-Qiyas Annafs Anadzariyat wa Tatbiiq Buku Maktabah at-Tabi'in 150
78 Binau Syakhshiyyati Thiflil Muslimi Buku Al-Maktabah Al-Ahliyah 155.4
79 Fahafut al Falsifah Buku Dar al Ma'arif 100
80 Falsafatu Ibnu Rusydi wa Atsuruha ffi Al Tafkir al Ghorbi Buku Khaimir 100
81 Isyura Khitwah Lin Najah Buku Baitu al-Afkar ad-Dauliyah 153.202
82 La Arqa Ba'da al-Yaum Buku Maktabah Obekan 158.1
83 Madkhal Ila Saykuluziyah al-Junukh Buku Maktabah at-Tabi'in 150
84 Madzahib al Falsafiyyah al Udzma Buku Daru Ihya' Ak Kutub al Arabiyah 100
85 Muamarah Shuhuriyyah 'ala al Alam Buku Dar al Ilmi li al Malayin 158.4
86 Quwwatut Tahakkumu fid-Dzati Buku Munassatut Maarif 152.1
87 Sikalojiyyah al Ta'allum Buku Daru Mishro 150
88 Tahafut Al Falasifah Buku Dar al Ma'arif 100
89 Tarikh Al Falsafati Al Yunaniyyati Buku Lajnatu At Ta'lif Wa At Tarjamah 182
90 Tarikh Ilmi Nafs wa Mudarasihi Buku Dar As- Salam 150

[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia