Language
No Judul Buku Jenis Penerbit DDC
16 Atjehsch Handwoordenboek (Atjehsch-Nederlandsch) Buku Boekhandel en Drukkerij 403
17 Grammar and Dictionary af the Malay Language Buku Smith, Elder,and CO. 499.280 3
18 Gran Dizionario Italiano-Francese e Francese-Italiano Buku Via Dei Saints 443.51
19 Indonesisch - Deutsches Worterbuch, Kamus Bahasa Indonesia - Jerman Buku Otto Harrassowitz 433.92
20 Indonesische Dorpsakten Buku Tanpa Penerbit 439.5
21 Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek Buku Johannes Muller 499.23
22 Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek Buku BIJ. J. B. Wolters Uitgesers 499.23
23 Kamus Basa Sunda (Katut ketjap-ketjap asing nu gelis ilahar) Buku Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 499.03
24 Kamus Kawi-Jawa Buku Gadjah Mada University Press 499.03
25 Kamus Kawi-Jawa Buku Proyek Javanologi 499.03
26 Kamus Latin-Indonesia Buku Jajasan Kanisius 473
27 Kamus Tionghoa Indonesia Buku Pustaka Inma 413.31
28 Lexicon Manual Hebraicum et Chaldaicum in veteris testamenti libros Buku Suntibus ECG Vogelli 492.4
29 Lexicon Persico Latinum Buku Impensis Adolphi Marei 473
30 Panggelar Boedi serat waosan kangge ing pamoelangan Djawi, djilidan 1 Buku Blankwaardt & Schoonhoven 499.28

[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang KM 14,4 Besi Sleman Yogyakarta 55584 - Indonesia
Telp: +62 274 898444 fax:898459
Copyright @Maret 2011 Digital Library Universitas Islam Indonesia